Za poslovne partnerje

Osnovni podatki o družbi

Skrajšana firma:RESTAVRACIJA PRESTA d.o.o.
Firma:RESTAVRACIJA PRESTA podjetje za gostinstvo d.o.o.
Sedež:Bazoviška 1, Nova Gorica
Matična številka:3857212
Identifikacijska št. za DDV:SI46774998
NOVOSTI

OBVESTILO

Vabimo vas na Robinovo zabavo na travniku pred MONG dne 5.9.2015, kjer vam bodo postregli jedi z žara. Vaša Restavracija Presta.